W związku z likwidacją od 1 kwietnia oddziału Banku Millenium w Ostrowi Maz. zostało zmienione konto bankowe klubu OKK SOKÓŁ, obecnie aktualne konto to: 

Ostrowski Klub Koszykówki „SOKÓŁ”
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
45 89230008 0022 0163 2000 0001

w przypadku wpłaty na stare konto w Banku Millenium środki zostaną zostaną przeniesione na aktualne konto w BS.