Już niedługo strona Sokoła dostępna będzie również pod adresem www.okksokol.pl .
Przez jakiś czas będą funkcjonowały równolegle oba adresy stary i nowy, jednak docelowo www.okksokol.pl będzie jedynym oficjalnym adresem strony naszego klubu.